Силнотокови инсталации

Силнотокови инсталацииПроектиране на Цялостни електрически инсталации

Проектиране на всички видове електрически инсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради с различно предназначение.Проектиране на Резервирано електрическо захранване

Комплексни решения за резервно непрeкъсваемо електрозахранване и енергийна защита на базата на UPS и дизелгенератори.Проектиране на Електрически табла по схема

Проектиране на всички видове електрически табла - ниско и средно напрежение за офисно, жилищно строителство и за промишлеността.Проектиране на осветителни системи

Проeктиране на сградно осветление, аварийно и евакуационно осветление, противосамолетно осветление, дежурно осветление, парково и фасадно осветление, осветление игрища.

Имате Въпроси? Свържете се с нас сега!